Pådriv Hillevåg er et partnerskap for bærekraftig og klimavennlig utvikling av Hillevåg

Hillevåg

I Stavanger jobber Pådriv i Hillevåg, særlig i området rundt Kvalaberg, Bekkefaret og Saxemarka. Hillevåg har en lang og rik industrihistorie. Her har det alltid vært fabrikker, produksjon og handel, samtidig som folk har bodd og levd her.

Stavanger kommune har mål om at Hillevåg, og særlig området rundt Kvalaberg, skal ha gode bo- og nærmiljøer, og være et sted der folk føler tilhørighet og har innflytelse over nabolaget sitt. Barn og unge skal ha trygge oppvekstforhold.

I årene framover skal det skje mye i Hillevåg. Det skal fortettes langs jernbane og bussvei. Flere boliger kommer, noe skal rives og det satses på flere arbeidsplasser. Da trengs møteplasser, spesielt hvis det skal skje store endringer og flere folk og virksomheter skal flytte til bydelen.

Pådrivhuset

Pådriv jobbet med å etablere et helt nytt møtested og felleskap for Hillevågsfolk i alle aldre i det flotte røde murhuset i Flintegata 2 på Kvalaberg. Pådriv-partner Felleskjøpet eier huset, og låner det ut.

Gjennom fellesskap og deling skal det skapes liv i huset og i bydelen. Det kan være alt fra møteplasser og aktiviteter, til å skape egen arbeidsplass eller produksjonsvirksomhet i huset. Vi ønsker at miljø, gjenbruk, sirkulærøkonomi og sosial bærekraft skal være den røde tråden i det røde huset.

Her melder du inn din interesse for å etablere gründervirksomhet, kontorplass, kurs, opplæring, arbeidstrening eller på annen måte være en del av huset og produksjonslokalene i Flintegata 2.

Vi søker deg som har ambisjoner innen bærekraft og som er interessert i å utvikle, teste og realisere dine ideer i Hillevåg.

Mer om Pådrivhuset, kontorer og utleie finner du her. Nysgjerrig? Kontakt hussjef Al Greenall, mail@algreenall.com.

Engasjer deg

Er du en pådriver? En som ønsker å påvirke den bærekraftige og nyskapende fremtiden i Hillevåg? Da trengs dine ideer og smarte løsninger, hvorvidt du representerer en lokal bedrift, en nasjonal organisasjon, bare deg selv eller noe helt annet.

Pådrivere er personer fra ulike fagområder, bransjer og bakgrunner som evner å se muligheter der andre ser problemer. De bidrar frivillig med tid , erfaring og kompetanse. Kanskje du bor i nabolaget, eller jobber her? Alle som vil bidra kan melde seg som Pådriver.

Partnere kan gjennom Pådriv være med å gjøre Hillevåg til et enda mer attraktivt sted å satse på, både for næring, kompetansemiljø og beboere. Alle virksomheter som ønsker å bidra aktivt til at Pådriv når sine mål kan bli partner.

Meld din interesse hos prosjektleder Mette Vabø på mette.vabo@gronnby.no.

Dagens partnere

 • Felleskjøpet

 • Valide

 • TDVeen

 • Køhler Eiendom

 • Base gruppen

 • Westco

 • Trefokus

 • Norengros

 • Eiendomsdrift AS

 • Norsk Filmtrykk

 • Stavanger Auto

 • TS Byggtjenester

Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling av byer og bygder. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer. I dag finnes det Pådriv-initiativer i Oslo, Trondheim, Arendal og Stavanger.